Novinky

Výroba a svěcení adventního věnce

21.12.2013 17:15

Stejně jako v roce minulém, tak i v tom letošním zdobí prostor před obecním úřadem velký adventní věnec. Vytvořila jej skupina místních farníků, kteří svou pečlivou prací pomohli zkrášlit naši náves. Tvorba věnce zabrala farníkům celé odpoledne 16. listopadu.

Dokončený věnec se dočkal svého posvěcení 1. prosince 2013. Svěcení započalo nejdříve úvodní řečí starosty obce p. Josefa Svobody, který hovořil o smyslu adventního věnce. Po této úvodní řeči předal slovo našemu panu faráři Aloisi Perničkovi, který slavnostně posvětil adventní věnec. Tomu přihlížela spousta občanů, kteří po tomto duchovním aktu, který je jistě zahřál na duši, se mohli zahřát i na těle teplým čajem nebo punčem, vydávaným před obecním úřadem zastupiteli obce. Jak je tomu u nás zvykem, nezapomnělo se i na naše děti, pro které byl připraven také program. Bylo jím tradiční vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Každý z nich také dostal malý dárek, který jim jistě také udělal radost. Na úplný závěr proběhlo také slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na návsi.

 

Fotogalerie:

Celý článek

Krojované hody

23.08.2013 12:31

Opět po roce se v Martínkově uskutečnily již 31. krojované hody. Jako tradičně vše započalo vernisáží výstavy v prostorách bývalé školy na obecním úřadě. V letošním roce se výstava zabývala převážně oslavami 300 let obnovení našeho kostela, takže stálo opravdu za to, jít se sem podívat. Mezitím se v průbehu vernisáže začali lidé scházet na návsi, kde probíhalo stavění máje. Jakmile byl zatlučen poslední hřeb do máje, mohlo započít veselí v sokolovně, kde již byli nachystáni muzikanti z cimbálové muziky Rathan z Náměště nad Oslavou. Hrálo se a zpívalo až do nočních hodin.

Druhý den, v sobotu, byl opět velmi bohatý program. Vše začalo koncertem místního pěveckého sboru Jordán, který zazpíval v kostele, zcela zaplněném až do posledního místa příchozími návštěvníky. Po koncertu se začali scházet krojovaní, aby šli za doprovodu hudby vyzvat své stárky, aby společně mohli v sokolovně na zábavě převzít od starosty obce hodové právo a také samozřejmě zatančit.

Nedělní den začal jak jinak, než slavnostní mší svatou, na kterou jsme již spoustu let zvyklí. Letos ale byla přece jenom odlišná od předchozích a to tím, že ji sloužil gen. vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, který zde byl již při udělování svátosti biřmování v loňském roce. Kostel byl opět zaplněný do posledního místa a také proto byla mše více než důstojným započetím dne. Hned po nedělním obědu vyšla na náves krovaná mládež, aby zahájila průvod celou obcí, který zakončilo vystoupení krojovaných souborů na parketě pod májí. Tímto se pomalu začalo schylovat ke konci hodů, ale přece jenom to ještě nebyl konec. Jak jinak totiž zakončit hody, než tancem a zpěvem u cimbálové muziky Majerán?

Bohužel to ale bylo již to poslední z letošních hodů, takže nezbývalo než se těšit na příští a přát si, aby byly neméně vydařené jako ty letošní.

 

Fotogalerie:

Celý článek

Oslavy 300 let obnovení kostela v Martínkově

07.06.2013 13:33

Martínkov, 25. - 26.5.2013

 

Mimořádnou a neopakovatelnou slavnost zažili ve dnech 25. - 26.5.2013 občané Martínkova a také všichni rodáci a návštěvníci obce. V těchto dnech tomu bylo právě 300 let od chvíle, kdy došlo k obnovení místního kostela Navštívení Panny Marie. Původní gotický chrám byl husity roku 1421 zničen a zachovala se z něj pravděpodobně jen kamenná křtitelnice. Zásluhu na tom, že byl na tomto místě kostel znovu vystavěn, má lesonický pán Karel Theofil hrabě z Aichpichlů.

Oslavy, které byly připravovány již několik měsíců předem, trvaly téměř tři dny. V pátek večer byl kostel otevřen pro širokou veřejnost v rámci Noci kostelů. Po slavnostní mši si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu kalichů a obětních roušek a pro ty odvážnější se otevřela i věž kostela.

Sobotní odpoledne začínalo opět v kostele, kde slavnost zahájili trubači z Lukova. Poté se příchozí mohli dozvědět různé zajímavosti z historie kostela, poslechnout si pěvecké vystoupení mladších martínkovských děvčat a také přivítat vzácné hosty. Poté už se všichni pomalu přesouvali do místní sokolovny, kde na všechny čekalo malé občerstvení s ochutnávkou více než 250 vzorků vín z Moravy. Večer byl ukončen posezením u cimbálu, na kterém vystoupil martínkovský krojovaný soubor Džbánek.

I neděle pokračovala ve slavnostním rázu. V jedenáct hodin začínala v krásně vyzdobeném kostele mše svatá, kterou sloužil novoříšský opat Marian Kosík. Sešly se na ní všechny generace a vyslechly s nadšením nejen slova pana opata, ale také zpěvy martínkovského sboru Jordán. V odpoledním programu si většina z účastníků slavnosti nenechala ujít ani vystoupení téměř padesátičlenného třebíčského sboru Musica Animata, který musel nadchnout úplně všechny.

Celé oslavy poté zakončilo hromadné vypouštění symbolických tří set balónků s logem martínkovského kostela. Celou tuto akci podpořil i Kraj Vysočina a finance, které se při těchto oslavách získaly, půjdou na opravu interiéru chrámu. Všem, kteří se této akce zúčastnili anebo jakkoliv přispěli k jejímu zdárnému průběhu, ještě jednou děkujeme.

 

Fotogalerie:

 

Celý článek

Velikonoce ( nebo Vánoce?) v Martínkově

02.05.2013 20:11

Martínkov, 28.3. - 1.4.2013

 

Letošní velikonoční svátky byly na většině míst v naší republice a samozřejmě i v Martínkově hodně netypické. Největší podíl na tom mělo určitě počasí, kdy místo abychom se těšili z prvních jarních květů, tak jsme se trochu se strachem dívali k obloze a sledovali padající sněhové vločky. A nebyly to žádné ojedinělé vločky. Několikrát denně se přehnala vesnicí i pravá vánice, která nebyla k vidění ani v zimě.  Sněhu přibývalo tak, že se ke slovu dostávaly i prohrnovače a lopaty. Není divu, že děti, které obcházely od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty po vesnici s hrkačkami, měly místy co dělat, aby závějemi sněhu vůbec prošly. Určitě jim za toto „hrdinné hrkání“ ve sněhu patří veliký dík. Jak ale ukazuje fotografie, na náladě jim počasí vůbec neubralo. Rodiče jim jistě prominuli, že chodili většinou domů ne jako z hrkání, ale z pořádné koulovačky.  

O moc lepšího počasí jsme se nedočkali ani na velikonoční pondělí. Sluníčko sice několikrát vykouklo, ale i tak mnozí koledníci dorazili v šálách a čepicích. Ne tak ovšem chlapci z krojovaného souboru Džbánek. Letitá tradice obcházení vesnice v krojích by jim to totiž nedovolila. Poklidnou pochůzku po vesnici jim narušila martínkovská děvčata. I letos nebylo o překvapení nouze. Po loňské „vařečkové nadílce“ si letos nachystala nadílku přímo mikulášskou. Tu mohli překvapení hoši absolvovat u Katky Pokorné, kde Mikuláš i se svojí družinou naděloval dle zásluh. Na řadu přišli nejenom čokoládoví Mikuláši a čerti, ale také uhlí a brambory. Když se hoši vzpamatovali ze šoku a řádné prohnali a „vyplatili“ tuto družinu, vydali se ještě po okolních vesnicích za ostatními členkami souboru, aby jim to nebylo líto. Naštěstí se všichni v pořádku vrátili, i když se dle doslechu, někteří z této „mise“ vzpamatovávali ještě celý týden.

 

Fotogalerie:

Celý článek

Přednáška p. Honse o pouti do Santiaga de Compostela

26.03.2013 20:22

Martínkov, 22. 3. 2013

 

Pátek 22.3.2013 - pro někoho obyčejný všední den, pro občany Martínkova den, kdy si měli možnost rozšířit svoje cestovatelské obzory. Na faru k nám totiž zavítal pan Petr Hons z Moravských Budějovic, který, jak mnozí možná víte, absolvoval cestu na kole do Santiaga de Compostela, což je jedna z nejslavnějších poutí, kterou lze absolvovat. Ať už pěšky, či na kole jako pan Hons. Jak se ukázalo, zájem o besedu byl větší než jsme předpokládali, takže nám fara byla téměř malá. Sešli se občané téměř všech věkových kategorií. Jak bylo vidět, zájem o podobné povídání je veliký, o čemž svědčila pozornost, se kterou všichni naslouchali povídání pana Honse. Ten si pro nás připravil prezentační video, které mapovalo celou jeho cestu až do samotného Santiaga. Video provázely zvuky z různých míst jeho putování a bylo doplněno zajímavým komentářem. Celá beseda pro nás byla příjemným zpestřením všedních dnů a pro mnohé znamenala objevení nových míst, do kterých se při troše dobré vůle múžeme svými vlastními silami vydat. Panu Honsovi děkujeme za příjemný večer a se všemi zůčastněnými se těšíme na bzkou shledanou na podobných akcích jako je tato.

 

 

 

Celý článek

Vánoční koncert martínkovského sboru Jordán

28.12.2012 19:31

Martínkov, 25.12.2012

 

Stalo se již krásnou tradicí, že se na první svátek vánoční sejdou v martínkovském kostele všichni milovníci sboru Jordán, aby se zaposlouchali do krásných písní, které celý podzim sbor pilně nacvičoval. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Zcela zaplněný kostel mohl tiše naslouchat nepřebernému množství krásných vánočních písní, které s menšími dětmi nacvičila Jiřina Marková a s těmi většími Petra Řepová. Opět se blýskla mužská část sboru, ale obdivuhodný výkon předvedli samozřejmě všichni jeho členové. Je jasné, že připravit takovýto hodinový koncert není jen tak. Proto jsme všem jejich členům (zvláště však vedoucím) velmi vděčni, že nelitují času ani námahy s nácvikem.  Věříme, že i další koncert v podání sboru Jordán bude takto krásný a úspěšný!

 

Fotogalerie:

Celý článek

Békání a štědrovečerní půlnoční mše svatá

28.12.2012 19:12

Martínkov, 24.12.2012

Jako každý rok se v Martínkově uskutečnilo tradiční "bekání". Tato událost se jako vždy těšila celkem velké účasti. Všichni se zajisté rádi sešli, popovídali si a navzájem si popřáli krásné svátky vánoční. V krásné štědrovečerní atmosféře se za zvuků trubky obešla celá náves. Ve 21:00 následovala půlnoční mše svatá, která svojí atmosférou skvěle zakončila celý den. 

 

Fotogalerie:

Celý článek

Předvánoční posezení na faře

28.12.2012 19:01

Martínkov, 15.12.2012

V sobotu 15.12.2012 se v podvečerních hodinách sešli mladší i ti starší  na martínkovské faře. Příchozí  se nejdříve mohli na vlastní oči přesvědčit, jak pokročily práce při opravě fary.  Za nemalého úsilí některých z nich byla položena nová podlaha v kuchyňce a udělány nové obklady. Pokročilo se i v rekonstrukci sociálního zařízení.

Poté se u společného stolu s připravenými dobrotami a výborným vínem diskutovalo dlouho do noci. Několik fotografií z této akce si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii:

 

Celý článek

Svátost biřmování

22.11.2012 21:43

Martínkov, 28.10.2012

Na tento den čekali všichni biřmovanci, jejich kmotry a kmotři a samozřejmě i rodiče velice netrpělivě. Očekávání bylo na místě, jelikož tento den byl završením     všech příprav, které trvaly téměř celý rok. Celému nedělnímu dni předcházely veliké přípravy jak kostela, tak i fary a v neposlední řadě také místní sokolovny, kde se chystalo menší pohoštění pro biřmovance a hosty. Příprav se všichni zhostili velice svědomitě, takže nebylo sebemenších pochyb o tom, že se nedělní dopoledne vydaří podle plánů a očekávání. 

Počasí v neděli ráno se na nás moc příznivě netvářilo, přesto si den nikdo zkazit nenechal. Všichni biřmovanci i kněží dorazili ve skvělé náladě připraveni vstříc nové životní etapě. Mši svaté předcházelo setkání s panem generálním vikářem Mikuláškem. Poté všichni společně vyrazili průvodem do kostela, kde proběhla slavnostní mše svatá, která proběhla v krásné, slavnostní atmosféře, na kterou budou všichni zajisté rádi vzpomínat. Po obřadu proběhlo společné focení. Následoval společný oběd, kde všichni zúčastnění chvíli poseděli, popovídali si a somozřejmě se dosyta najedli. 

Pro všechny byl tento den příjemným zážitkem na který určitě budou vzpomínat s úsměvem na tváři.

 

Fotogalerie:

Celý článek

30. martínkovské krojované hody

07.09.2012 17:21

Ve dnech 17.-19.srpna 2012 se v Martínkově uskutečnily již 30. tradiční krojované hody. O zábavu bylo postaráno po celé tři dny. V bohatém kulturním programu si přišel na své každý příznivec tance, zpěvu a dobrého vínka. Nejdůležitějším dnem pro nás byla tradičně neděle, začínající ranní mší svatou, která nás duchovně naladila na celý den. Hned po mši svaté se konal krojovaný průvod celou obcí, po němž následovalo taneční vystoupení zúčastněných folklorních souborů. Celý večer zakončila v místní sokolovně cimbálová muzika, která vyhrávala ještě chvíli po půlnoci. Věřím, že všichni, kteří s námi celý den prožili, zajisté návštěvy naší obce nelitovali.

Fotogalerie:

 

Celý článek
1 | 2 >>