Krojované hody

23.08.2013 12:31

Opět po roce se v Martínkově uskutečnily již 31. krojované hody. Jako tradičně vše započalo vernisáží výstavy v prostorách bývalé školy na obecním úřadě. V letošním roce se výstava zabývala převážně oslavami 300 let obnovení našeho kostela, takže stálo opravdu za to, jít se sem podívat. Mezitím se v průbehu vernisáže začali lidé scházet na návsi, kde probíhalo stavění máje. Jakmile byl zatlučen poslední hřeb do máje, mohlo započít veselí v sokolovně, kde již byli nachystáni muzikanti z cimbálové muziky Rathan z Náměště nad Oslavou. Hrálo se a zpívalo až do nočních hodin.

Druhý den, v sobotu, byl opět velmi bohatý program. Vše začalo koncertem místního pěveckého sboru Jordán, který zazpíval v kostele, zcela zaplněném až do posledního místa příchozími návštěvníky. Po koncertu se začali scházet krojovaní, aby šli za doprovodu hudby vyzvat své stárky, aby společně mohli v sokolovně na zábavě převzít od starosty obce hodové právo a také samozřejmě zatančit.

Nedělní den začal jak jinak, než slavnostní mší svatou, na kterou jsme již spoustu let zvyklí. Letos ale byla přece jenom odlišná od předchozích a to tím, že ji sloužil gen. vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, který zde byl již při udělování svátosti biřmování v loňském roce. Kostel byl opět zaplněný do posledního místa a také proto byla mše více než důstojným započetím dne. Hned po nedělním obědu vyšla na náves krovaná mládež, aby zahájila průvod celou obcí, který zakončilo vystoupení krojovaných souborů na parketě pod májí. Tímto se pomalu začalo schylovat ke konci hodů, ale přece jenom to ještě nebyl konec. Jak jinak totiž zakončit hody, než tancem a zpěvem u cimbálové muziky Majerán?

Bohužel to ale bylo již to poslední z letošních hodů, takže nezbývalo než se těšit na příští a přát si, aby byly neméně vydařené jako ty letošní.

 

Fotogalerie: