Svátost biřmování

22.11.2012 21:43

Martínkov, 28.10.2012

Na tento den čekali všichni biřmovanci, jejich kmotry a kmotři a samozřejmě i rodiče velice netrpělivě. Očekávání bylo na místě, jelikož tento den byl završením     všech příprav, které trvaly téměř celý rok. Celému nedělnímu dni předcházely veliké přípravy jak kostela, tak i fary a v neposlední řadě také místní sokolovny, kde se chystalo menší pohoštění pro biřmovance a hosty. Příprav se všichni zhostili velice svědomitě, takže nebylo sebemenších pochyb o tom, že se nedělní dopoledne vydaří podle plánů a očekávání. 

Počasí v neděli ráno se na nás moc příznivě netvářilo, přesto si den nikdo zkazit nenechal. Všichni biřmovanci i kněží dorazili ve skvělé náladě připraveni vstříc nové životní etapě. Mši svaté předcházelo setkání s panem generálním vikářem Mikuláškem. Poté všichni společně vyrazili průvodem do kostela, kde proběhla slavnostní mše svatá, která proběhla v krásné, slavnostní atmosféře, na kterou budou všichni zajisté rádi vzpomínat. Po obřadu proběhlo společné focení. Následoval společný oběd, kde všichni zúčastnění chvíli poseděli, popovídali si a somozřejmě se dosyta najedli. 

Pro všechny byl tento den příjemným zážitkem na který určitě budou vzpomínat s úsměvem na tváři.

 

Fotogalerie: