Dějiny farnosti

Kostel Navštívení bl. Panny Marie

07.06.2012 22:32
Pozdně gotické jádro kostela (dnes dochované zbytky obvodového zdiva kněžiště) je v 2. pol. 16. stol. přistavena v severovýchodním koutě věž. V roce 1671 je kostel, spíše ruina kostela, opraven a v roce 1713 barokizován (klenba kněžiště a loď). Kostel je orientovaná jednolodní...
Celý článek

Posloupnost farářů

07.06.2012 22:33
Od 13. dubna 1714 Vít Jos. Kisely, rodák z Urbanova; zemřel tu roku 1722 Od 17. prosince 1722 Pavel Ign. Polenský, rodák ze Želetavy; zemřel tu 17. října 1752 Od 14. prosince 1752 Jan Ant. Krečmann; v září 1759 povýšil na faru v Babicích Lesonic, kde za dva měsíce zemřel Od...
Celý článek

Zajímavosti o obci

07.06.2012 22:35
Martínkov je rodiště známého lidového spisovatele Václava Kosmáka (1843-1898), faráře v Prostoměřicích a čestného děkana. Pohřben byl v Brně.
Celý článek