Fara

V současné době je fara nevyužívána. Je opravena levá polovina (východní) budovy. Druhá, větší polovina, čeká na opravu. Je nutné též vybudovat sociálky, které zde chybí.

Výhled na využití fary je následující:

a/ funkční faru nabídnout k využívání místním věřícím (mládež, biblická setkávání, senioři)

b/ možnost trávení dovolených pro věřící rodiny s dětmi (i z jiných farností)

c/ dětské tábory (do 20 dětí - omezená kapacita fary)