Kostel

V letošním roce na podzim, přesně 24. října 2011, začaly práce na kostele. Jedná se o celkové řešení fasády a odvlhčení zdiva. To znamená, omítka, která je zduřelá a nedrží, se shodí. Ta která je v pořádku, se zanechá. Tyto práce zrovna probíhají. Poté, jak to počasí umožní, přijde na nahazování omítek se zachováním všech architektonických prvků a v poslední řadě k výmalbě celého exteriéru. To vše je financováno z "Evropských peněz".

Dále nás čeká oprava svodů na kostele, úprava terénu kolem kostela a další drobné práce. Zkrátka, práce jak na kostele.

Další práce, především interiér kostela, proběhnou dle finančních možností farnosti.