Přednáška p. Honse o pouti do Santiaga de Compostela

26.03.2013 20:22

Martínkov, 22. 3. 2013

 

Pátek 22.3.2013 - pro někoho obyčejný všední den, pro občany Martínkova den, kdy si měli možnost rozšířit svoje cestovatelské obzory. Na faru k nám totiž zavítal pan Petr Hons z Moravských Budějovic, který, jak mnozí možná víte, absolvoval cestu na kole do Santiaga de Compostela, což je jedna z nejslavnějších poutí, kterou lze absolvovat. Ať už pěšky, či na kole jako pan Hons. Jak se ukázalo, zájem o besedu byl větší než jsme předpokládali, takže nám fara byla téměř malá. Sešli se občané téměř všech věkových kategorií. Jak bylo vidět, zájem o podobné povídání je veliký, o čemž svědčila pozornost, se kterou všichni naslouchali povídání pana Honse. Ten si pro nás připravil prezentační video, které mapovalo celou jeho cestu až do samotného Santiaga. Video provázely zvuky z různých míst jeho putování a bylo doplněno zajímavým komentářem. Celá beseda pro nás byla příjemným zpestřením všedních dnů a pro mnohé znamenala objevení nových míst, do kterých se při troše dobré vůle múžeme svými vlastními silami vydat. Panu Honsovi děkujeme za příjemný večer a se všemi zůčastněnými se těšíme na bzkou shledanou na podobných akcích jako je tato.