Noc kostelů v Martínkově

08.06.2012 14:42

    Více než 1 200 kostelů po celé ČR otevřelo pro všechny zájemce svoje brány v pátek 1. 6. 2012 v rámci Noci kostelů. K této akci se letos zatím neoficiálně připojila i martínkovská římskokatolická farnost. Pro martínkovské občany i pro případné zájemce z okolních vesnic se na téměř tři hodiny otevřel kostel Navštívení bl. Panny Marie. Celý program začínal v 19.30hod modlitbou Svatého růžence. Poté následovala slavnostní mše svatá, na kterou navazovalo vystoupení oblíbeného martínkovského pěveckého sboru Jordán pod vedením Petry Řepové. Všechny přítomné jistě zaujaly i zajímavosti z historie Martínkova a martínkovského kostela, které si pro všechny připravily Katka Pokorná a Eliška Rodová. Poutavé informace byly doplněny i fotografiemi a dalšími dokumenty, které byly ke shlédnutí na nástěnkách v zadní části kostela.

    Zpestřením pro všechny byla jistě i přehlídka starých cenných ornátů a pluviálů, které byly kostelu kdysi darovány. Noc kostelů byla poté zakončena čtením nešpor. Celá akce poté ještě pro zájemce pokračovala ochutnávkou vín na místní faře. Těšíme se, že v příštím roce proběhne Noc kostelů v našem chrámě již v oficiálním duchu a přivítáme u nás i více přespolních zájemců.