Kostel Navštívení bl. Panny Marie

07.06.2012 22:32

Pozdně gotické jádro kostela (dnes dochované zbytky obvodového zdiva kněžiště) je v 2. pol. 16. stol. přistavena v severovýchodním koutě věž. V roce 1671 je kostel, spíše ruina kostela, opraven a v roce 1713 barokizován (klenba kněžiště a loď). Kostel je orientovaná jednolodní stavba zakončena odsazeným pětibokým kněžištěm. Vstup do kostela je v západní ose lodi portálem s kamenným ostěním a s letopočtem 1713. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi. Sakristie pod věží je zaklenuto křížovou klenbou s hranami vytaženými do hřebínků. Kněžiště je odděleno od lodi půlkruhovým vítězným obloukem. Loď kostela je valeně zaklenuta s výsečemi mezi pasy. Loď uzavírá v západní části kostela hudební kruchta. S barokní přestavby se dochovala kamenná křtitelnice kalichového tvaru.