Vítejte na stránkách naší farnosti!

 Ale A aAATotoTTotoTtoitTttRadost se rodí z bolesti

Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, přijde spasit." Přijdou na Sión s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Iz 35, 4, 10

Žijeme zde na tomto světě. Prožíváme dny radosti i dny soužení. Stejně jak krásné, teplé a sluné dny střídají dny mlhavé, zatažené a déšť a psota.  Obojí patří k rázu počasí. I v lidském životě jsou dny plné slunce - radosti a veselí, a dny zatažené - smutek, pláč nezdar. I to patří k lidskému životu. Můžeme to přirovnat i ke sváteční tabuly či oslavě. Kolik námahy a shánění dá člověku, než nachystá sváteční tabuly, uvaří dobrý oběd či nachystá program na jakoukoliv akci. A přijde hodina "H" - ta trvá chvíli - a je po obědě, po oslavě. Můžeme si říci: "Stálo to vůbec za tu námahu? Kolik času jsem tomu věnoval a uplyne pár minut či hodin a vše skončeno." A další námaha - úklid. A odměna? Spokojenost lidí, rozzářené oči radostí, spokojenost dětí, dobrá nálada, úsměvy, ... V očích tohoto světa nula. Ale není lepší odměny než vidět spokojenost druhých lidí. 

Svatý Izaiáš nám jasně říká, že všechna námaha bude odměněna "Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek." Ano, lopotíme se zde ve světě. Mnohdy člověk ani neví jak dál. Více času prožíváme v lopotě a píli. Dnů radosti až tolik není. Ale to vše se změní - Bůh nás odmění za všechnu naši námahu. Na útěk se dají starosti a nářek.

 

 Kontakt

Římskokatolický farní úřad

Mgr. Vít Rozkydal
675 44 Martínkov 25

Tel.: +420 777 250 470