Posloupnost farářů

07.06.2012 22:33

Od 13. dubna 1714 Vít Jos. Kisely, rodák z Urbanova; zemřel tu roku 1722

Od 17. prosince 1722 Pavel Ign. Polenský, rodák ze Želetavy; zemřel tu 17. října 1752

Od 14. prosince 1752 Jan Ant. Krečmann; v září 1759 povýšil na faru v Babicích Lesonic, kde za dva měsíce zemřel

Od 6. října 1759 Matyáš Beniesch, rodák z Nové Říše; zemřel tu 26. dubna 1789

Od 23. června 1789 Jan Jos. Augusta, rodák z Nové Paky v Čechách, bývalý Paulán na Vranově u Brna; zemřel na odpočinku v Telči v prosinci 1822

Od 2. dubna 1822 Frant. Jedlička, rodák ze Želetavy, velmi se zasloužil o zvelebení kostela, proslul jako homeopatický léčitel; zemřel tu 29. října 1853

Po něm František Stejskal